Aşa cum am afirmat de atâtea ori, Constituţia României prevede sancţiuni pentru partidele care îşi încalcă propriul statut şi care acţionează împotriva democraţiei şi a statului de drept. Legea Partidelor politice, nr. 14 din 2003, specifică clar,

    CAPITOLUL VII
Încetarea activităţii partidelor politice

Art. 44.
Un partid politic îşi încetează activitatea prin:
a) dizolvare, prin hotarâre pronunţată de Curtea Constituţională, pentru încălcarea art. 40 alin. (2) şi (4) din Constituţia României;
b) dizolvare, prin hotărâre pronunţată de Tribunalul Bucureşti;
c) autodizolvare, hotărâtă de organele competente prevăzute în statut;
d) reorganizare, în situaţiile prevăzute la art. 39 alin. (3), art. 40 alin. (4) sau art. 42 alin. (2).

Aşadar există două posibilităţi de dizolvare a unui partid, excluzând decizia membrilor săi. Prin hotărârea CCR sau prin decizie a Tribunalului Bucureşti.

DIZOLVARE PRIN HOTĂRÂREA CURŢII CONSTITUŢIONALE

Articolul 40 din Constituţie prevede următoarele:

    (1) Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere.
(2) Partidele sau organizaţiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranităţii, a integrităţii sau a independenţei României sunt neconstituţionale.
(3) Nu pot face parte din partide politice judecătorii Curţii Constituţionale, avocaţii poporului, magistraţii, membrii activi ai armatei, poliţiştii şi alte categorii de funcţionari publici stabilite prin lege organică.
(4) Asociaţiile cu caracter secret sunt interzise.

Reţinem din pct. (2) că se poate analiza activitatea unui partid dacă:

  • militează împotriva pluralismului politic (traseismul primarilor către alianţa aflată la putere poate fi un atac la pluralismul politic? dar ignorarea opoziţiei şi oferirea de funcţii puterii cum au fost noile numiri la senat?),
  • militează împotriva principiilor statului de drept (aşa cum puteţi citi mai jos Rezoluţia PPE anunţă guvernul PSD că este îngrijorată de acest aspect, însă activitatea PSD împotriva democraţiei este mai veche, începând poate cu prima mineriadă),
  • militează împotriva suveranităţii României (suspendarea preşedintelui având un conflict la graniţa de est), a integrităţii sau independenţei României.

O analiză pe care CCR ar trebui să o facă la sesizarea instituţiilor şi persoanelor abilitate pe baza unei sesizari care să aducă probe în acest sens.

Constituţia României prevede, la art. 146 că CCR

    k) hotărăşte asupra contestaţiilor care au ca obiect constituţionalitatea unui partid politic;

dar nu precizează clar cine o poate sesiza prin depunerea contestaţiei. Pct. a) al aceluiaşi articol, referindu-se la constituţionalitatea legilor propuse spre adoptare sau revizuirea Constituţiei, precizează că CCR se pronunţă „la sesizarea Preşedintelui României, a unuia dintre preşedinţii celor două Camere, a Guvernului, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Avocatului Poporului, a unui număr de cel puţin 50 de deputaţi sau de cel puţin 25 de senatori, precum şi, din oficiu”.

Iată aşadar două întrebări:

– cine sesizează CCR privind neconstituţionalitatea activităţii PSD?
– care sunt probele pe marginea cărora CCR să se poată pronunţa?

A doua cale de atac, în afara sesizării CCR, o reprezintă

DIZOLVAREA PRIN HOTĂRÂRE PRONUNŢATĂ DE TRIBUNALUL BUCUREŞTI

Cum Tribunalul Bucureşti este instanţă de apel, cred că procedura începe prin depunerea unei plângeri la Judecătoria Bucureşti. Indiferent de decizia acestei instanţe, petentul, persoană fizică sau juridică, poate face apel şi cauza se va rejudeca în recurs la Tribunalul Bucureşti. Sentinţa definitivă şi irevocabilă a acestuia reprezintă, conform Constituţiei, motiv de dizolvare sau nu a unui partid. Chiar şi a unuia mare cum este PSD.

Cum nu sunt specialist în drept, persoanele abilitate pot spune dacă este corect sau nu ceea ce am scris mai sus.

PROBE

Începând de la prima mineriadă şi până la OUG care suspendă o lege şi dă voie aleşilor locali să migreze politic, PSD şi liderii săi au lăsat suficiente probe ce se pot constitui într-un dosar care să facă obiectul unei sesizări la CCR sau a unei acţiuni în instanţă. Cei ce doresc să aducă probe în acest sens sunt îndemnaţi să o facă. Eu doar prezint una dintre acestea, o sesizare făcută de Partidul Popular European.

REZOLUȚIE PPE

Președinția PPE este îngrijorată de faptul că guvernul socialist român schimbă prin ordonanță de urgență legea electorală, cu mai puțin de 6 luni înaintea alegerilor prezidențiale, împotriva recomandărilor Comisiei de la Veneția.

Guvernul Român a aprobat o ordonanță de urgență ce oferă posibilitatea primarilor și consilierilor locali/județeni ca în termen de 45 de zile să adere la alt partid, altul decât cel din care au fost aleși, fără să își piardă funcția, așa cum era în trecut. Articolul din legea 393/2004 privind statutul aleșilor locali va fi, așadar, suspendat pentru o perioadă de 45 de zile. Odată cu suspendarea acestei legi partidele politice aflate la putere vor șantaja primarii și consilierii opoziției prin intermediul abundenței de fonduri europene și guvernamentale în schimbul aderării la partid. PPE este profund îngrijorat că legalizarea migrației politice masive prin șantajarea cu fonduri guvernamentale va duce la corupție politică, instabilitate legislativă dar și dezamăgirea cetățenilor cu numai două luni înaintea alegerilor prezidențiale.

Ne exprimăm îngrijorarea profundă privind legiferarea unor chestiuni atât de complexe prin ordonanțe de urgențe, ce intră în vigoare imediat, și evită parlamentul național, prin urmare ocolesc legislația în vigoare și pun în pericol statul de drept în România. Mai mult decât atât, singura instituție care are posibilitatea de a ataca ordonanța de urgență la Curtea Constituțională este Avocatul Poporului, dar prin acțiunile sale punem sub semnul întrebării independența și integritatea sa. O procedură precum cea aleasă de Guvernul României este devastatoare pentru regulile unui stat democratic și mai mult, credem că partidele ar trebui să rezolve neînțelegerile politice locale la nivelul consiliului local/județean, și nu prin intermediul unor reglementări de urgență la nivel național.

  • Ne exprimăm îngrijorarea profundă privind supremația legii în România și a lipsei de respect față de valorile democratice;
  • Amintim Guvernului Român că este de datoria sa să aplice principiul statului de drept și să creeze un proces legislativ deschis și transparent, nu în spatele ușilor închise, cu participarea tuturor partidelor politice, a societății civile și a părților interesate;
  • Îndemnăm Guvernul României să retragă ordonanța de urgență emisă cu atât de puțin timp înaintea următoarelor alegeri și să înceapă negocierile privind reformarea sistemului electoral cu toate partidele politice reprezentate în parlamentul național;
  • Apelăm la Prim-ministrul României și președinte al PSD, Dl. Victor Ponta, să se abțină de la introducerea oricăror schimbări în legea electorală cu mai puțin de 6 luni înaintea alegerilor, în concordanță cu recomandările Comisiei de la Veneția;
  • Apelăm la partidul de guvernare, PSD, să nu abuzeze de puterea sa, să nu distragă atenția și să nu inducă în eroare România privind parcursul său european și valorile europene;
  • Apelăm la Comisia Europeană pentru a monitoriza aceste propuneri recente ale Guvernului Român, pentru a preveni orice încălcare a legii și pentru a crea instrumente legale, conform competențelor sale stabilite de tratate;
  • Vom monitoriza în continuare cu mare atenție dezvoltarea politică în România.

sursa: http://www.stiripesurse.ro/rezolutie-ppe-capetele-de-acuzare-la-adresa-psd/

CONCLUZIE

Aşadar legislaţie există, căi de atac sunt, probe ce s-au adunat de-a lungul timpului de la mineriade şi până la puciul din 2012, chiar şi până astăzi, doar să vedem cine este dispus să o facă.

Iar cei ce vor spune că acest demers este un atac la democraţie, am să amintesc unul din citatele lui Abraham Lincoln care a definit democraţia ca fiind “conducerea poporului de către popor şi pentru popor”. Ori poporul român e doar manipulat, sărăcit, ţinut în umbra analfabetismului civic, financiar şi moral, părtaş la corupţia „aleşilor” săi, cei mai mulţi membrii PSD, partid pe care nu numai eu îl consider extrem de toxic prin acţiunile sale şi aleşii săi.